Algemene voorwaarden:

 • Het begeleidingstraject start met een uitgebreide intake. Deze screening duurt ongeveer 1u.
 • De daaropvolgende sessies duren ca. 1 uur.
 • Er is altijd één van de ouders aanwezig/in de buurt tijdens de sessie.
 • Verslaglegging van de intake en sessies gebeurt mondeling. Je bent vrij om aantekeningen te maken.
 • Het tarief van een sessie bedraagt € 65,- per uur (exclusief 21 % BTW (schoolse zaken zijn BTW-vrij) en exclusief eventueel materiaal).
 • Je kunt na afloop van de afspraken het geld overmaken na ontvangst van de factuur per mail en betaalt binnen de aangeduide termijn.
 • De trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vergoeding via PGB of Wet Jeugdzorg is mogelijk, informeer daarvoor bij je gemeente.
 • Praktijk Lonny de Schrijver heeft een inspanningsverplichting, in plaats van een resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat ik, Lonny de Schrijver-Verbrugge, mijn uiterste best zal doen, maar geen resultaat kan garanderen.
 • Naast de begeleiding in de praktijk is het van uitermate groot belang dat thuis wordt geoefend. Alleen dan kan er effectief resultaat geboekt kunnen worden.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden; dit mag per e-mail/telefoon/voicemail en/of tekstbericht. Mocht een afspraak vergeten of te laat afgemeld worden, dan zal dit in rekening worden gebracht tegen het normale tarief van Praktijk Lonny de Schrijver.
 • Praktijk Lonny de Schrijver werkt samen met andere disciplines. Soms kan het goed/nodig zijn om (tijdelijk) door te verwijzen naar een andere professional.
 • Er wordt o.a. gewerkt volgens de methodes: MNRI® Reflexintegratie, Geboorte in Kaart, psychomotoriek, Ik leer anders, Bodymap, Ik leer leren, CNLS visuele screening, -dominantiematrix, -ruimtelijk (in)zicht, -Jamara en
  MMS Transformerend Coachen
 • De aansprakelijkheid van Praktijk Lonny de Schrijver is beperkt tot zaken die binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Lonny de Schrijver vallen. Gebruik van de trampoline valt buiten de dekking en is op eigen risico. Voor klachten is Praktijk Lonny de Schrijver aangesloten bij het WKKGZ.
 • Zonder toestemming van ouders wordt geen informatie ingewonnen bij of verstrekt aan derden.
 • Met je gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.