Home » Blog » School » Zo overleeft jouw kind de brugklas

Zo overleeft jouw kind de brugklas

door | 31 aug, 2012 | Gedrag, Opvoeding, School

3 tips om een vliegende start in de brugklas te maken

Elk jaar stappen zo’n 200.000 kinderen over van basisschool naar voortgezet onderwijs. Voor de één een leuke uitdaging, voor de ander best spannend. Hoe bereidt je als ouder je kind goed voor

Geef en heb je kind vertrouwen.

Zelf hun plekje vinden, letterlijk en figuurlijk, hoort bij de leermomenten en daar worden ze alleen maar sterker van. Zorg dat je de eerste periode tijd maakt om alle verhalen ervaringen van je kind te horen.

Hou contact met school.

Wacht niet tot je kind in de knel komt door bijv. leerproblemen als dyslexie, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid of andere problemen. Als docenten vooraf op de hoogte zijn, kunnen ze beter op de situatie van je kind inspringen. Benader de mentor van je kind als je je zorgen maakt en vraag een overleg aan. Aarzel niet, want daar zijn ze voor! Ga naar ouderavonden en informatieavonden om kijk te krijgen op de gang van zaken op de middelbare school. Als de problematiek van je kind daar reden toe geeft, spreek dan rond de herfstvakantie nog een keer af. Tussen de herfst- en kerstvakantie organiseren de meeste scholen ouderavonden of 10-minutengesprekken.

Help huiswerk plannen, dat is heel belangrijk.

Niet alleen kinderen met leer- of gedragsproblemen hebben hier baat bij, álle brugklassers kunnen hier ondersteuning bij gebruiken. Ouders mogen daar dus best mee helpen: ‘loslaten’ is leuk, maar als 12-jarige kan je nog niet alles alleen!
Het is goed structuur te creëren: elke dag ongeveer dezelfde tijd aan huiswerk besteden. Als je brugklasser op rustige dagen vooruit werkt, voorkomt dat leuke dingen missen en stress op het laatste moment. Maak afspraken over het tijdstip waarop huiswerk gemaakt wordt: bijvoorbeeld even ontspannen na schooltijd en dan aan de slag. Motiveer je kind zoveel mogelijk huiswerk te maken in een tussenuur, in de les of in de tijd voor de bus komt.
Als bliepjes van MSN, mobieltje en mail uitstaan is het makkelijk te concentreren en door te werken. Je weet wel hoe dat gaat: zodra je puber een bliepje hoort is chatten, sms-en of mailen véél aantrekkelijker dan huiswerk maken…
Zorg dat je kind zijn agenda gebruikt en bij elk uur staat welk vak hij/zij heeft. Huiswerk moet achter die vakken geschreven worden (en niet in het schrift!) Zo krijg je vanzelf een overzicht van wat je voor een bepaalde dag gemaakt en geleerd moet hebben.  Een to-do-lijstje om af te strepen werkt voor veel kinderen goed. Verschillende kleuren gebruiken voor leer- en maakwerk werkt voor visueel ingestelde kinderen overzichtelijker.
Andere goede tips voor je kind zijn afwisselen van talen en zaakvaken en leer- en maakwerk. Als je tekst alleen leest leer je hem nooit zo goed als wanneer je ook tegelijkertijd samenvat of onderstreept. Lees de te leren stof vooraf op verschillende momenten. 6 keer een kwartier werkt veel effectiever dan 1 keer anderhalf uur!
Maak mindmaps en zoek afbeeldingen die bij de stof horen als je een visuele leerling bent.

Is jouw kind een beelddenker? Kan je nog meer tips gebruiken om de overgang naar het middelbaar soepel te laten verlopen? Neem dan contact op voor een afspraak of meer informatie.

Over mij

Ik kom van alles tegen in mijn praktijk en schrijf daar zo nu en dan een blog over. Lees je mee?

Gerelateerde artikelen

Goed gemanierd

Goed gemanierd

Goede manieren zijn niet altijd vanzelfsprekend. In dit blog geef ik je tips om spelenderwijs met je kind te werken op je beurt wachten, aan tafel blijven zitten en meer.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin